Aanvraag vergunningen

Dimensions bouwadvies kan de vergunning die nodig is voor de verbouwing van jouw woning of de splitsing van een gebouw verzorgen. Eerst doen wij een check of vernieuwen, veranderen of vergroten van de woning vergunningsvrij is. Als blijkt dat de wijzigingen vergunningsplichtig zijn, zoeken wij uit wat alle voorschriften zijn. Ook brengen wij de kosten en doorlooptijd van de benodigde vergunning in beeld.

Conceptverzoek

Wanneer er twijfel is over de haalbaarheid van het ontwerp kan er (in plaats van een omgevingsvergunning) eerst een conceptverzoek worden gedaan bij de gemeente. Deze staat ook wel bekend als een principeverzoek of vooroverleg. Bij een conceptverzoek hoef je alleen een schetsontwerp en beperkte informatie in te dienen. De gemeente beoordeelt het schetsontwerp op basis van het bestemmingsplan en eventuele welstandscriteria. Op deze manier kan je de haalbaarheid van het plan snel vaststellen tegen kosten die stukken lager zijn dan de legeskosten bij een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

In de meeste gevallen is er voor verbouwingen aan een woning een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In enkele situaties zijn verbouwingen vergunningsvrij. Hier zijn voorbeelden:

Verbouwingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is

  • Het uitbreiden van de woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van een aanbouw
  • Het wijzigen van de dakconstructie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een dakopbouw of een dakkapel
  • Het veranderen van de constructie van de woning, zoals het slopen van een draagmuur
  • Het veranderen van de gevel, zoals het aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding of het aanpassen van kozijnen
  • Het realiseren van een bijgebouw, zoals een berging of een garage

Verbouwingen die onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij kunnen zijn

  • Kleine bouwwerken in of op het dak, zoals dakramen en zonnepanelen
  • Het plaatsen van een erfafscheiding (schutting)
  • Het plaatsen van kleine bijgebouwen zoals een tuinhuisje en carport
  • Het plaatsen van zonnepanelen op het dak, binnen bepaalde grenzen
  • Het intern verbouwen van de woning, zoals het vernieuwen van de keuken of badkamer, zolang dit geen invloed heeft op de constructie van de woning

Het is belangrijk om voor elke verbouwing de specifieke regelgeving en eventuele uitzonderingen te controleren, omdat deze kunnen variëren afhankelijk van de locatie en de omstandigheden van de woning.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning betaal je legeskosten aan de gemeente. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten. Elke gemeente heeft de vrijheid om haar eigen legeskosten vast te stellen, wat resulteert in variaties tussen gemeenten in Nederland.

Splitsingsvergunning

volgt later

Wil je direct een offerte ontvangen?