Ontwerp voor verbouwing

Om de wensen voor jouw woning of gebouw te kunnen realiseren is er een bouwkundig ontwerp nodig voor de aannemer en in bepaalde gevallen voor het aanvragen van je vergunning. Dimensions bouwadvies helpt je graag met het uitwerken van jouw wensen.

Programma van eisen

Voorafgaand aan het ontwerpproces is het essentieel om alle wensen, het budget en de uitgangspunten vast te stellen. Ook is het van belang om alle relevante technische informatie van de woning of het gebouw te verzamelen. Dit omvat bijvoorbeeld plattegronden, gevelaanzichten, principedetails, constructietekeningen en berekeningen. Deze gegevens vormen gezamenlijk het programma van eisen.

Weet je nog niet precies wat de mogelijkheden zijn binnen jouw woning of gebouw en wil je daarbij graag advies? Plan een persoonlijk gesprek met ons zodat we samen jouw wensen kunnen vaststellen!

Schetsontwerp

Nadat het programma van eisen is vastgesteld is starten wij met het schetsontwerp. Dit is de eerste opzet van het plan en geeft een globaal beeld van het ontwerp. Het schetsontwerp is een digitale tekening met de situatie, plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten en mogelijk 3D impressies. Het ontwerp is ook geschikt om in te dienen bij de gemeente voor een conceptverzoek. Hierover lees je meer bij ‘aanvraag vergunningen’.

Definitief ontwerp

Zodra het schetsontwerp akkoord is kan het definitieve bouwkundige ontwerp worden uitgewerkt. Alle informatie die nodig is om het project te realiseren wordt bepaald en komt op de bouwtekening te staan. Denk aan detaillering van constructies, maatvoering en materialisatie. Verder toetsen wij het ontwerp ook aan de bouwvoorschriften. Dimensions bouwadvies levert een complete set tekeningen en documenten waarmee jouw aannemer vervolgens een gedetailleerde offerte kan maken en het werk kan uitvoeren.

Constructieberekening

Het komt vaak voor dat een ontwerp invloed heeft op de bestaande draagconstructie van de woning. Ook het ontwerp van de verbouwing kan een constructie hebben die getoetst moet worden op sterkte en stabiliteit. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van een draagmuur bij een muurdoorbraak of uitbouw, maar ook de constructieve uitvoering van een fundering, gevel en dak van de uitbouw zelf. Dimensions bouwadvies kan de constructieberekeningen verzorgen en past indien nodig de bouwkundige tekeningen hierop aan. 

Omgevingsvergunning

In Nederland heb je bij de verbouwing van jouw woning in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Er zijn een aantal situaties waarbij een verbouwing vergunningsvrij is. Er zijn wel regels verbonden aan vergunningvrij bouwen, hier vertellen wij je graag meer over. Alle andere veranderingen aan de woning zijn vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de gevel of kozijnen, het plaatsen van een dakkapel in het dakvlak aan de voorgevel, een dakopbouw of een dakterras. Lees meer over vergunningen bij ‘aanvraag vergunningen’.

Welke tekeningen en documenten leveren wij?

Definitief ontwerp:

 • Situatietekening
 • Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten (min. 1:100) bestaande en nieuwe situatie
 • Principedetails
 • 3D visualisaties
 • Materialisatie
 • Optioneel: constructief ontwerp


Constructief ontwerp:

 • Constructieberekening, sterkte en stabiliteit
 • Constructietekeningen fundering, balklaag, kapplan en staalconstructie
 • Principe details


Omgevingsvergunning:

 • Bouwkundig ontwerp
 • Constructief ontwerp
 • Plattegronden en doorsneden met brandcompartimenten
 • Daglicht,- en ventilatieberekeningen

Wil je direct een offerte ontvangen?