Bouwkundige Keuring

Om de bouwkundige staat vast te stellen van het gebouw voeren wij een grondige inspectie uit. Meestal gebeurt dit wanneer je overweegt een woning aan te schaffen. Indien gewenst, kunnen we de bouwkundige keuring uitbreiden met aanvullend advies over mogelijkheden voor verbouwing en verduurzaming.

Inspectie en rapport

Enkele aandachtspunten bij inspectie:

  • Onderzoek bouwgebreken
  • lekkages en andere vochtproblemen 
  • scheurvorming in gevels, vloeren en afwerkingen
  • gebreken aan constructievloeren, dekvloeren of vloerafwerkingen
  • gebreken aan gevels van metselwerk, stucwerk, hout, kunststof of metaal
  • gebreken aan kozijnen, ramen en deuren 
  • materiaalinspecties en schadebeelden
  • een beoordeling aan de hand van de (bouw)regelgeving of normvoorschriften

 

Na de inspectie krijg je een rapport over jouw woning met advies over risico’s, oplossingen, vervolgacties en eventueel kosten.

Wil je direct een offerte ontvangen?